In 1920 begon Ben v Echteld kleinschalig met paard en wagen met de meest uiteenlopende transporten. Zoals landbouwproducten naar de markt in Nijmegen.

Al snel kwam er de eerste vrachtwagen voor het vervoer van vee naar de veemarkt in Den Bosch en naar jaarmarkten. In de jaren dertig breidde het bedrijf zich uit met fruittransport naar Duitsland. Later kwam daar het transport naar de veiling in Tiel bij.

In de jaren 70 werd het veilingtransport afgestoten en kwam het koel -vriestransport daarvoor in de plaats.

Sinds jaar en dag wordt er voor de provincie Gelderland de gladheidbestrijding gezorgd. In vroeger tijden met de schop vanaf de laadbak zand strooien. Later in gespecialiseerde wagens met zout.

Verder werd en wordt alles vervoerd wat zich aandient.

Na Ben en zoon Piet zwaait nu Antoine v Echteld de scepter.